Onderzoek naar aantrekkelijk werkgeverschap

23 september 2015

Wat is nu echt aantrekkelijk werkgeverschap voor young professionals? Hospitality Group doet onderzoek…

Regie in beeld

maart 2014

Hospitality Consultants start onderzoek naar referentiedata en hanteerbare normen voor de omvang en inrichting van de facilitaire regieorganisatie.

Customer Intimacy Management

april 2013

NHTV doet onderzoek naar Customer Intimacy Management. Wij vinden dit onderwerp dermate relevant in onze branche en ondersteunen dit initiatief daarom van harte.

Benchmark Het Nieuwe Werken

januari 2013

Hospitality Design doet periodiek onderzoek naar de beoogde en behaalde resultaten van Het Nieuwe Werken.

Partnership opdrachtgever en leverancier facilitaire services

maart 2012

Hoe creëeren opdrachtgever en leverancier samen een win-win situatie bij het aangaan van een partnership?

Regierol gemeenten

februari 2012

Hoe kunnen gemeenten hun regierol ten aanzien van maatschappelijke accommodaties vormgeven?

5e profielonderzoek facility management van start

september 2011

Doe mee aan dit groots opgezette profielonderzoek facility management van Hospitality Interim & Search, Vereniging Facility Management Nederland en Factor Magazine

 

Horeca en retail moeten doelstelling ziekenhuizen versterken

augustus 2011

Lees meer over het onderzoek dat Hospitality Design uitvoert bij diverse ziekenhuizen in Nederland

Inzet social media

juli 2011

Hospitality Consultants doet onderzoek naar de communicatie-mogelijkheden via social media en wil weten hoe haar doelgroep hierover denkt.

Optimalisatie kosten- klanttevredenheids-ratio

2011

Laatste deel van onderzoeksreeks 'Optimalisatie van de kosten-klanttevredenheids-ratio': onderzocht of klant-tevredenheid kan worden verhoogd bij een lager serviceniveau en dus gereduceerde kosten.

Hoge klanttevredenheid door inzet geur en communicatie

2010

Uit onderzoek blijkt dat zachte beïnvloedings-factoren direct effect hebben op de klanttevredenheid.

De facility manager regisseert

2010

Belangrijkste uitkomsten van het profielonderzoek 2009

De facility manager regisseert

Duurzaamheid en FM

2009

Lees meer over het onderzoek en download het boekje

Duurzaamheid en FM

 

Onderzoeken

In het kader van actuele facilitaire en maatschap-pelijke vraagstuken doen wij regelmatig onderzoek. Uitkomsten en deelname van onderzoeken publiceren wij hier.