CONTACT

    

Heleen Ruys
h.ruys@hospitality-interim.nl

 

    

Sigrid van der Pluijm
s.vanderpluijm@hospitalityconsultants.nl

 

De facility manager anno 2012 onderneemt

Op 26 april tijdens de Algemene Ledenvergadering van de beroepsvereniging Facility Management Nederland (FMN) presenteerde Heleen Ruys van Hospitality Interim & Search de ‘headlines’ van de vijfde editie van het Profielonderzoek Facility Management 2012 ‘De facility manager onderneemt’. Het profielonderzoek is een initiatief van Hospitality Interim & Search, beroepsvereniging FMN en Kluwer waarmee de context, de positie en het profiel van de facility manager al 15 jaar periodiek in kaart worden gebracht.

Achtergrond
Het vijfde profielonderzoek Facility Management is mogelijk gemaakt door de deelname van circa 400 facility managers uit de Nederlandse FM-markt. Deze professionals zijn dagelijks werkzaam op verschillende niveaus in vrijwel alle sectoren. Door het invullen van de beschikbaar gestelde enquête hebben zij informatie gedeeld over hun positie, werkomgeving, taken, verantwoordelijkheden, ontwikkelingen, beloning en competenties. Tevens zijn met een aantal professionals interviews gehouden over competentieontwikkeling. Een clustering en analyse van deze informatie heeft geresulteerd in een goed en betrouwbaar beeld van het profiel van de facility manager in 2012 en de ontwikkelingen binnen het vakgebied.

Veranderende omgeving
Het onderzoek laat zien dat de ontwikkelingen binnen het vakgebied zich snel voltrekken. De context van facility management vraagt daar ook om. Door de recessie is een organisatie meer dan ooit gedwongen om scherp te kiezen voor onderscheidend vermogen. Dat vraagt om een eigen identiteit, een stevig DNA waarop organisaties herkenbaar zijn, het verschil laten zien. Tegelijkertijd worden organisaties gedwongen om slimme oplossingen te bedenken voor het rendement van de eigen organisatie.

De facility manager onderneemt
De uitdagingen van de facility managers van vandaag vragen om een structuur en stijl waar samenwerken, vindingrijkheid en snelheid meer ruimte krijgen. Zo is ondernemerschap bijvoorbeeld de snelste stijger in de gevraagde competentieset van de facility manager en worden klantgerichtheid en ondernemerschap benoemd als dé competenties voor de toekomst. “De onderzoeksresultaten laten ons zien dat de facilitaire organisatie van morgen alle kenmerken van ondernemerschap heeft. De facility manager wordt uitgedaagd een prominente bijdrage te leveren aan de strategie en dynamiek van de organisatie, met interne klanten de mogelijkheden en haalbaarheid van substantiële veranderingen te bespreken, de keten te overzien en met een behoorlijk tempo daarin besluiten te nemen”, licht Heleen Ruys toe.

Profiel & beloning van de facility manager
De gemiddelde facility manager is nog steeds man en valt in de leeftijdscategorie 41 t/m 60. De aanwas van vrouwelijke facility managers is tot stilstand gekomen en bedraagt nu 30%. De gemiddelde leeftijd neemt toe en het aantal dertigers neemt fors af. De verwachting is dat het vakgebied vergrijst en ontgroent. Over het algemeen is de facility manager hoog opgeleid en heeft een vakgerichte opleiding genoten.
De facility manager is verantwoordelijk voor circa 2.344 pandbewoners. In vergelijking met eerdere jaren bedraagt de toename bijna 6% per jaar. De grootste stijging vindt plaats in de kleinere organisaties en/of organisatieonderdelen. Dat betekent dat de meer tactische/
operationele facility manager een aanzienlijk grotere verantwoordelijkheid heeft gekregen. Het aantal m2 dat onder de verantwoording van de gemiddelde facility manager valt, is gestabiliseerd op 64.750 m2. De facility manager verzorgt inmiddels dus meer mensen met minder meters en heeft met een budget van gemiddeld € 10.816 per persoon 1,6% per jaar minder te besteden.

Het salaris van de facility manager is de afgelopen jaren gemiddeld met 2,6% gestegen naar € 63.346 bruto per jaar. De mannelijke facility managers hebben meer geprofiteerd van deze salarisstijging dan vrouwen. Het salaris van mannen steeg in drie jaar met 11%, tegenover 2% onder de vrouwen. Het verschil tussen mannen en vrouwen is dit jaar groter dan ooit. Werkervaring binnen het vakgebied en een goede opleiding zijn absoluut van invloed op de hoogte van het salaris. Facility managers met een universitaire opleiding verdienen aanzienlijk meer dan hun vakgenoten met een Hbo-opleiding.

Resultaten verkrijgbaar in boekvorm
De uitgebreide resultaten zijn vanaf heden beschikbaar in boekvorm. Alle (nieuwe) leden van FMN ontvangen het boekje ‘De facility manager onderneemt’ automatisch. Een e-book van de uitgave is vanaf maandag 7 mei te bestellen via Facto Magazine (www.factomagazine.nl/ shop). 
     
Onderzoeksteam
Het onderzoek is uitgevoerd door Heleen Ruys, managing partner Hospitality Interim & Search, Sigrid van der Pluijm, consultant Hospitality Consultants, Henk Visser, algemeen directeur Hospitality Group en Inge de Bekker, directeur Business Development Hospitality Group. De resultaten zijn mede tot stand gekomen met input van FMN, Kluwer en de leden van de beroepsvereniging FMN.