MEER INFORMATIE

Martine Atzema

033-462 55 55

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Beheer & Exploitatie

De economische recessie, veranderende financieringsvormen, veranderende demografische samenstelling, kerntakendiscussies en een dalend vrijwilligersanimo vormen op dit moment voor onze opdrachtgevers aanleiding de huidige eigendoms- en beheersituatie van verschillende accommodaties te heroverwegen.
 
Meest wenselijke organisatievorm
In nauwe afstemming met opdrachtgevers brengen wij de voorliggende beheeropdracht in kaart, stellen een duidelijke verdeling van functionele, financiële en juridische verhoudingen op, geven met onze uitgebreide referentiegegevens uit CASYS een realistische indicatie van te verwachten gebruik en de daarbij behorende exploitatiebegroting (inclusief kostenverdeling naar verschillende partners) en helpen u bij het vinden van de meest wenselijke organisatievorm.
 
Onze ervaring
Wij hebben ons de afgelopen 20 jaar gespecialiseerd in beheer- en exploitatievraagstukken rondom maatschappelijke accommodaties en adviseren opdrachtgevers zowel voor accommodaties die in ontwikkeling zijn als voor bestaande accommodaties. Wij helpen u graag bij uw zoektocht naar het krachtenveld waarbinnen de sterktes van uw organisatie, het maatschappelijk veld en 'de markt' optimaal wordt benut!

.