Imagebuilding en gastvrijheids-beleving

 


MEER INFORMATIE 

     Bernard Drion
 
    
 
 
   


Hospitality op de werkvloer

Download het artikel

Bron: FMI, juni 2010

Hospitality en facility management

In de jaren 80 was facility management synoniem voor gebouwbeheer. Daarna verschoof de focus naar informatiesystemen, processen, benchmarking en uitbesteden. Ondersteuning van het primaire proces was het leitmotiv. Facility management komt steeds meer uit die dienstbare rol en moet zich meer richten op toegevoegde waarde van de organisatie. Bijdragen aan het succes van de organisatie wordt het motto. Hospitality is daarbij een van de sleutelbegrippen.

Loyaal voelen aan organisatie
De focus ligt vaak op dienstverlening, eten en drinken. Echter hospitality wordt ervaren met alle zintuigen; zien, ruiken, horen, voelen, proeven. De uitdaging ligt bij de totale gastvrijheidsbeleving. Door medewerkers en bezoekers op een professionele wijze aandacht te geven, zoals in de hospitalitybranche, retail en vrijetijdsindustrie, moet facility management zich richten op dienstverlening, gedrag én omgeving om de loyaliteit van medewerker en bezoeker aan de organisatie te bevorderen.

Om hospitality passend vorm te geven werken wij vanuit ‘guest journeys’. Per klantgroep wordt een beschrijving gegeven van hoe een persoon gebruik maakt van de diensten en deze ervaart. Medewerkers met een permanente functie hebben bijvoorbeeld behoefte aan een ander soort dienstverlening en voorzieningen dan ambulante medewerkers. Een externe bezoeker heeft weer geheel andere behoeften. Hierbij kijken we ook naar het kwaliteitsniveau.

Service

'ondersteunen van medewerkers bij hun streven toegevoegde waarde te genereren voor hun organisatie'

Bernard Drion 
Hospitality Consultants
 


Hospitality Design

Dienstverlening met een glimlach

Download het artikel

Bron: Gastvrije Zorg