'In control' zijn

Uitbesteden van facilitaire processen is inmiddels business as usual. Een belangrijk motief naast kostenbesparing en flexibiliteit, is het ontzorgen van de facilitaire organisatie. Maar hoe houdt u als facilitair verantwoordelijke inzicht in de 'uitbestede' risico's van facilitaire processen? En hoe maakt u 'smart' afspraken over de te leveren dienstverlening?
 
Wilt u ook 'in control' zijn van uw (uitbestede) facilitaire diensten? Wij werken dagelijks met een team professionals aan het monitoren van facilitaire dienstverlening en het inrichten van performance management.
 
 

 
Controle over facilitaire diensten  
 Facility Performance Monitor:
 het webbased dashboard dat
 de prestaties van dienstverle-
 ning inzichtelijk weergeeft.